Registration opens December 15th

La inscripción comienza el 15 de diciembre

Registrierung wird am 15. Dezember eröffnet

Les inscriptions débuteront le 15 décembre

L'iscrizione comincia il 15 dicembre

Inschrijven mogelijk vanaf 15 december

Регистрация открывается 15 декабря.